Pientalorakentamiseen joustoa

Julkaistu:

Vaalityön yksi hieno piirre on päästä näkemään Espoon erilaisia alueita. Espoo kasvaa monilla alueilla vauhdilla ja tämä sai minut pohtimaan pientalorakentamista. Myönnetyistä rakennusluvista noin 10 prosenttia on pientaloille. Monia palveluita on kehitetty hienosti, kuten sähköinen rakennusluvan haku. Tosin lomakkeita piti täyttää noin 50 kpl ja sivuja sähköiseen asiointiin kertyi yhteensä liitteineen lähes 1000.

Rakentamisen omakohtaisten kokemusten pohjalta, 30 vuoden ajalta, rakennuslupa prosessit ja kaavoitus tuntuvat edelleen olevan joustamattomia. Lisäksi alueilla on eriarvoisia käytäntöjä – sekä alueiden sisällä että alueiden välillä.

Käytännöt eivät ole yhdenvertaisia.

Tässä muutama esimerkki. Ensimmäinen 1990-luvun alussa rakentamamme talo on tuottanut noin 5 tonnia enemmän päästöjä. Tämä siksi, että lupaan määrättiin rakennettavaksi autotalli erikseen talosta. Itse esitimme alun perin niitä rakennettavaksi yhteen. Muilla saman kadun ja kaavan alueen taloilla oli rakennettu autotalli kiinni taloon,

Alueiden eriarvoisuus aiheuttaa myös viivästyksiä ja lisää turhia kustannuksia. Esimerkiksi pysäköintiin liittyvät määräykset ja velvollisuus osoittaa auton kääntöpaikka tontille näyttävät vaihtelevan tosi paljon. Joillain alueilla on tonteilta selkeästi vain suoraan kadulle kääntyminen. Toisilla alueilla on pakko osoittaa tontilla kääntyminen. Viimeisimmässä rakennusprojektissamme odotimme esimerkiksi tätä maksullista lupaan liittyvää lausuntoa viisi viikkoa, vaikka asian perusteet olivat selvät luvan saamiseksi.

Rakennuslupien viivästyminen johtuu osin myös kesäloma-ajan viraston kiinni olemisesta. Tästä tulee myös lisää turhia kustannuksia. Rakennusprojektin sujuvuuden kannalta ei nykyaikana tulisi olla enää palvelukatkoksia. Asioiden käsittelyyn liittyvä päätöksenteko ja lupien myöntäminen tulisi olla mahdollista ympärivuotisesti. Tuntuu pitkältä ajalta, että yhden pientalon rakentamiseen kuluu puolitoista vuotta aikaa, josta lupaprosessin osuus oli lähes puoli vuotta.

Rakentaminen on ympärivuotista.

Mielestäni on harmi, että Espoolla on tunnetusti rakentajien ja ammattilaisten keskuudessa maine joustamattomana kaupunkina, kun kyse on pientalorakentamisesta. Haluan olla olla vaikuttamassa, tähän asiaan, että saamme Espoosta rakentajaystävällisimmän kaupungin.

Kunnalla on monopoli eli valta päättää itse kaavoitusratkaisuista ja joustaa helposti kaavoissa sekä rakentamisessa. Ratkaisuna on kaavoituksen keinolla kannustaa rakentajia kestävään rakentamiseen. Mitä energia- ja vesitehokkaampi rakennus on sitä suuremman rakennusoikeuden saa. Kunta voi itsenäisesti, tehokkaasti, taloudellisesti sekä nopeasti tehdä muutoksia koko Espoon alueella. Vastaavasti kunta saa enemmän asuntoja ja verotuloja sekä tukee samalla kestävää kehitystä. Kaikki voittavat! Luontoa jää liikkujille ja taivas sinertää joka puolella Espoota. Otetaan tavoitteeksi pientalojen asukas- ja rakentajaystävällinen Espoo.

Kohti rakentajaystävällistä Espoota.

Lisää julkaisuja

11.10.2021

Aluevaalit

Kuntavaalien tulokset todettiin kesällä ja sen jälkeen luottamustehtäväpaikat on jaettu. Tulin valituksi Elinvoimainen Espoo -kehittämisohjelmaan ja HSY tarkastuslautakuntaan varajäseneksi. Vaalihuuma

13.6.2021

Vaalipäivä

Vaalihuoneiden ovet ovat auenneet vajaa tunti sitten ja varsinainen kuntavaalipäivä on alkanut. Tänään päätetään Suomen kunnissa suunta seuraavalle neljälle vuodelle.

6.6.2021

Vaalikuplassa

Viimeiseen blogiin ennen vaaleja kokoan ajatuksia kevään matkasta. Ensikertalaisen näkökulmasta moni asia on ollut hyvin eri tavalla kuin tavallisena kuntavaalivuotena.