Kolme tärkeää asiaa

Julkaistu:

Yrittäjyyden asiantuntija 

Yhteiskunnan toiminta lähtee liikkeelle yrittäjyydestä. Tätä kautta luodaan työpaikkoja ja tarjotaan ihmisille erilaisiin tarpeisiin palveluita ja tuotteita. Näistä kaikista kertyy verotuloja, joita kunta käyttää vastatakseen kuntalaisten palvelutarpeisiin.  Yrittäjyyttä voi kokeilla monin eri tavoin. Voi perustaa itse yrityksen, mennä osakkaaksi yritykseen, toimia kevytyrittäjänä tai tehdä työtään toisen palveluksessa sisäisen yrittäjyyden otteella. Yrittäjien asiaa ajavat ensisijaisesti eri yrittäjäjärjestöt, joissa on asiantuntemusta monista eri alojen yrityksistä, eri kokoisista ja ikäisistä yrityksistä. Kaikki ne ovat erittäin tärkeitä. Suomessa lähes 94 prosenttia yrityksistä on yhden ihmisen yrityksiä.

Yrittäjyyden asiantuntijuuteni perustuu kokemukseen ja opiskeluun. Olen perustanut itse kaksi yritystä, suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon, ollut osakkaana ja työskennellyt yrittäjäjärjestöissä. Näistä kaikista olen saanut arvokasta asiantuntemusta, jota voin käyttää hyväksi kuntapolitiikassa päätöksentekijänä.

Luontoliikunnan ystävä

Lapsesta lähtien luonnossa liikkuminen on ollut minulle tärkeää. Elämän aikana olemme asuneet monissa paikoissa ja henkireikänä kaikissa paikoissa ovat olleet aina viikonloppuisin luontoretket ja kävelyt. Erityisen tärkeänä pidän lähiluontopaikkoja, meillä Espoossa upeita kohteita onkin todella monia. Meidän pitää huolehtia, että myös tulevaisuudessa lähiluonto tarjoaa erilaisia ympäristöjä: metsiä, lehtoja, merenrantoja, kallioita ja järvialueita. Mielestäni luonto on ylivertainen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähde. Olisi tärkeää, että kaikilla espoolaisilla, erityisesti lapsilla ja nuorilla, on mahdollisuus nauttia säännöllisesti luonnosta. Tämä saa aikaan kiintymyksen luontoon, jolloin haluamme myös pitää yhdessä huolta siitä. Rakkaus luontoon yhdistää ja tukee yhteistyön tekemistä, myös politiikassa.

Erityisperheiden äänitorvi

Kenelle vaan meidän lapsista voi tapahtua vakavia asioita, jo syntyessä tai matkan varrella. Lasten tulee saada oikea-aikaista ja riittävää tukea yksilöllisen tarpeen mukaan. Perheemme arkeen on vaikuttanut jo 27 vuotta liikuntavammaan liittyvät asiat. Ratkaistavia asioita on ollut paljon ja on edelleen. Iän myötä asiat muuttuvat ja uudet elämäntilanteet tuovat uusia kysymyksiä. Voisi sanoa, että tämä on ollut pitkäkestoinen, laaja-alainen ja vaativa projektipäällikön tehtävä äitiyden rinnalla. Tässä on oppinut miten luoda verkostoja, mistä etsiä tietoa, miten perustella tarpeita ja hakea palveluita, miten ratkaista eteen tulevia kysymyksiä yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa ja miten antaa nuorelle kasvutilaa ja mahdollisuus oppia omien asioiden hoitamista tulevaisuudessa. Osaamista on karttunut myös vapaaehtois- ja työtehtävissä, kuten nyt valtakunnallisen vammaisjärjestön johtotehtävässä. Tällä kokemuksella uskon olevan käyttöä myös valtuutettuna.

Lisää julkaisuja

13.6.2021

Vaalipäivä

Vaalihuoneiden ovet ovat auenneet vajaa tunti sitten ja varsinainen kuntavaalipäivä on alkanut. Tänään päätetään Suomen kunnissa suunta seuraavalle neljälle vuodelle.

6.6.2021

Vaalikuplassa

Viimeiseen blogiin ennen vaaleja kokoan ajatuksia kevään matkasta. Ensikertalaisen näkökulmasta moni asia on ollut hyvin eri tavalla kuin tavallisena kuntavaalivuotena.

30.5.2021

Pientalorakentamiseen joustoa

Vaalityön yksi hieno piirre on päästä näkemään Espoon erilaisia alueita. Espoo kasvaa monilla alueilla vauhdilla ja tämä sai minut pohtimaan