Rytmin muutos

Julkaistu:

Tulevien vuosien yhteiskunnan uutta hyvinvoinnin ja talouden pohjan rakentaminen on aloitettava nyt. Seuraavaksi meidän tulee keskittyä jaettavan lisäämiseen. On tehtävä päätöksiä, joilla luodaan toivoa ja uskoa eteenpäin. Voimme luoda kannustavat olosuhteet kestävän talouden yrittämiseen sekä työpaikkojen tarjoamiseen ja työn vastaanottamiseen.

Kokoomus julkaisi tällä viikolla näkemyksen 2020-luvun talouspolitiikasta, jonka on perustuttava neljän keskeisen tavoitteen ympärille: yrittäjyystavoitteen, vaurastumistavoitteen, työllisyystavoitteen ja kestävyystavoitteen. Mielestäni tässä on hyvä nelikko tulevaisuuden hyvinvoinnin, hyvinvointipalveluiden ja kestävän talouden rakentamiseen. Poimin muutamia nostoja tästä.

Yrittäjyystavoite konkreettisena esityksenä, että työnantajayritysten määrä nousisi 10 000 yrityksellä ja pk-yritysten määrä 5 000 yrityksellä. Tämä on tärkeä tavoite, sillä nyt Suomen yritysrakenne on painottunut mikroyrityksiin. Haasteena on lisäksi, että näiden yritysten osuus viennistämme on vertailumaita heikompi. Talouden kasvu ja hyvinvointi syntyvät vain yrittämisestä ja työnteosta. Ahkeruudesta, luovuudesta ja osaamisesta. Ja viennistä.

Vaurastumistavoite sisältää ajatuksen, että kaikilla Suomessa ihmisillä olisi mahdollisuus vaurastua osaamisella, ahkeruudella ja työllä sekä yrittämisellä ja investoinneilla. Viimeisen vuosikymmenen ajan Suomen nettoinvestoinnit ovat olleet lähes nolla. Tämä on kestämätön tie. Mielenkiintoinen avaus on myös se, että asuntokaupan varainsiirtoveron, jota voitaisiin kutsua myös muuttoveroksi, poistettaisiin. Tämä lisäisi liikkuvuuden mahdollisuuksia eri elämäntilanteissa.

Investoinnit on saatava nousuun.

Työllisyystavoite on määritelty selkeästi. Suomen on tavoiteltava vuoteen 2030 mennessä 80 prosentin työllisyysastetta. Tällä tavalla voidaan turvata hyvinvointipalvelujemme rahoituksen. Tarvitsemme noin 300 000 uutta työllistä saavuttaaksemme tämän työllisyysasteen. Tämä edellyttää työllisyystoimia ja panostamista myös terveyspalveluihin, kuten terapiatakuuseen. Mielenterveyden ongelmat vievät joka viikko liian monta työikäisiä työkyvyttömyyteen. Tämä kehä on katkaistava. Jokaisen työpanos on tärkeä. Erityisesti osatyökykyisten ihmisten osaaminen on saatava käyttöön paremmin. Uudet keinot käyttöön.

Kestävyystavoitteen ydin koskee julkista taloutta ja talouskasvun ekologista kestävyyttä. Jos haluamme, että tulevaisuuden sukupolvillakin on nykyisenkaltaisia hyvinvointipalveluita, julkista taloutta on vahvistettava noin 10 miljardilla. Ekologisen kestävyyden lisäämisessä meillä on monia mahdollisuuksia luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja uutta vihreätä vientiteollisuutta. Ratkaisujen ja kokeilujen kautta syntyy uutta.

Kohti vihreää vientiä

Ennusteita parempi taloudellinen kehitys tarjoaa hyvää pohjaa uuden rakentamiselle. Nyt tarvitaan rytmin muutos ja konkreettisia päätöksiä uudesta hyvinvointiyhteiskunnan kestävästä taloustiestä. On myös viimeinen aika lopettaa hallintoa lisäävän ja kokonaisveroastetta kiristävän maakuntauudistuksen valmistelu. Puoliväliriihessä on paljon pöydässä

.

Lisää julkaisuja

13.6.2021

Vaalipäivä

Vaalihuoneiden ovet ovat auenneet vajaa tunti sitten ja varsinainen kuntavaalipäivä on alkanut. Tänään päätetään Suomen kunnissa suunta seuraavalle neljälle vuodelle.

6.6.2021

Vaalikuplassa

Viimeiseen blogiin ennen vaaleja kokoan ajatuksia kevään matkasta. Ensikertalaisen näkökulmasta moni asia on ollut hyvin eri tavalla kuin tavallisena kuntavaalivuotena.

30.5.2021

Pientalorakentamiseen joustoa

Vaalityön yksi hieno piirre on päästä näkemään Espoon erilaisia alueita. Espoo kasvaa monilla alueilla vauhdilla ja tämä sai minut pohtimaan