Pohjois-Pirtin kahvilalla Salmen ulkoilualueella

Yritykset kunnan elinvoima

Julkaistu:

Oletko koskaan pohtinut miten kunta luotaisiin täysin tyhjästä? Mistä tulisi kuntaan esimerkiksi ensimmäinen euro, jota voitaisiin verottaa, jonka avulla voitaisiin ryhtyä luomaan palveluita ja rakenteita ihmisille?

Suomessa on yli 280 000  yritystä ja 93 prosenttia näistä on alle 10 hengen yrityksiä, mikroyrityksiä. Usein lähipalvelut ovat pienten yrittäjien tuottamia, ketterästi kehittyviä ja kuluttajien tarpeet huomioivia.

Koronatilanne on ajanut erittäin monet eri aloilla toimivat pienyrittäjät ahdinkoon. Meistä jokainen voi miettiä miten huomioi omassa elämässään ostopäätösten vaikutukset. Itse hyvillä mielin tänäänkin kävin turvallisuusnäkökulmat huomioiden lähikahvilassa ulkoilualueella. Söimme take away -lounaaksi maukkaita kaalikääryleitä ja kahvin kera vastapaistettuja korvapuusteja. Jokaisella ostoksella on merkitystä ja jokainen tuottaa virkistystä omalle mielelle.

Jokaisella ostoksella on merkitystä.

Espoossa on vahva, innovatiivinen ja kansainvälinen yritysympäristö. Yrittäjyyden mahdollistaminen on kunnan tehtävä. Valmistelu ja päätöksenteko on oltava ripeää, avointa ja tasapuolista. On oltava luotettavat rakenteet, sujuvat lupakäytännöt ja aito tahto ymmärtää yrittäjyyden merkitys.

Meidän on kiinnitettävä erityistä huomioita, että tulevaisuudessakin Espoo pysyy houkuttelevana kuntana yrityksille. On erityisesti luotava vientiyrityksille toimintaa mahdollistava ympäristö. Suomi on pieni avoin talous ja täysin riippuvainen maailmankaupasta. Kuitenkin vain noin 20 prosenttia suomalaisista yrityksistä toimii maailmalla.Tämä on minusta huolestuttavaa. Vain vienti lisää edellytyksiä ja euroja hyvinvointimme kehittämisen. Jos vaihdamme euroja Suomen sisällä vain keskenämme, mikään ei lisäänny. Mikä on tärkeää? Vienti, vienti, vienti.

Kunnan päätökset vaikuttavat aina suoraan tai välillisesti yrityksiin, tehdään päätöksiä millä alueilla tahansa, kuten koulutus, asuminen tai kaavoitus. Nämä päätökset joko tukevat tai heikentävät yritysten menestymisen ja toiminnan edellytyksiä.

Ei kuntia ilman yrityksiä. Ei Suomea ilman vientiyrityksiä.

Yritysvaikutusten arviointi tarkoittaa sitä, että päätöksentekijä on harkinnut ja huomioinut asioita myös yritysten kannalta. Jos arvioinnissa todetaan esimerkiksi vaikutukset haitallisiksi, tulisi aina harkita onko mahdollista toimia toisin. Näin voidaan lisätä myönteisiä vaikutuksia ja samalla huomioimme paremmin pienten ja keskisuurten yritysten näkökulman. Paikallinen yrittäjyys ja elinkeinoelämä ovat erittäin tärkeitä ja vahvistavat  verotuottojenkin pysymisen Espoossa.

Mielestäni yritysvaikutusten arviointi on keskeisintä kunnan elinkeinopolitiikkaa ja sen tulee olla kiinteä osa päätösten valmisteluita. Tulen vaikuttamaan siihen, että Espoo kehittää edelleen yritysvaikutusten arviointia osaksi päätöksenteon arkea. Meidän tulee kaikessa päätöksenteossa arvioida näitä vaikutuksia ja suunniteltujen hankintojen merkitystä yrityksiin. Tätä kautta voimme hahmottaa paremmin, miten ehdotetut ja tehdyt valinnat vaikuttavat syntyvien kustannusten rinnalla myös työllisyyteen ja muihin ympäristötekijöihin Espoossa. 

Yritysvaikutusten arviointi kannattaa.

Lisää julkaisuja

13.6.2021

Vaalipäivä

Vaalihuoneiden ovet ovat auenneet vajaa tunti sitten ja varsinainen kuntavaalipäivä on alkanut. Tänään päätetään Suomen kunnissa suunta seuraavalle neljälle vuodelle.

6.6.2021

Vaalikuplassa

Viimeiseen blogiin ennen vaaleja kokoan ajatuksia kevään matkasta. Ensikertalaisen näkökulmasta moni asia on ollut hyvin eri tavalla kuin tavallisena kuntavaalivuotena.

30.5.2021

Pientalorakentamiseen joustoa

Vaalityön yksi hieno piirre on päästä näkemään Espoon erilaisia alueita. Espoo kasvaa monilla alueilla vauhdilla ja tämä sai minut pohtimaan